Destek

Destek

 

Elica Müşteri Hizmetleri, mutfak davlumbazınızın çalışması ve bakımıyla ilgili sorunlar yaşadığınızda sizlere destek ve servis hizmetleri sağlayarak deneyimini ve profesyonelliğini hizmetinize sunuyor.

Elica davlumbazlarıyla ilgili konularda veya bir teknisyen randevusu ayarlamak için şu numaradan teknik servisle bağlantı kurun:

 

Ilma
+90 212 472 15 10
hrefservis@ilma.com.tr

 

Davlumbazlarla ilgili teknik bilgiler, aksesuarlar ve yedek parçalarla ilgili tavsiyeler, ürün belgelerini satın alma veya edinmeyle ilgili bilgiler almak için aşağıdaki formu doldurun. Taleplerinize yanıt verecek görevlilerimizi en kısa sürede sizinle bağlantı kuracaklar.

Only .pdf, .jpg files. Max File Size 4MB

Elica'nın gizlilik politikasına göre kişisel verilerimin işlenmesine izin veriyorum.

I hereby give my consent to the processing of my personal data for receiving newsletters according to Elica’s privacy policy.
I hereby give my consent to the processing of my personal data for marketing purposes according to Elica’s privacy policy.

2016/679 SAYILI AB YÖNETMELİĞİNİN 13. MADDESİ UYARINCA GİZLİLİK BİLGİLENDİRMESİ

Kişisel bilgilerin işlenmesine ilişkin gerçek kişilerin korunması konusuna düzenleme getiren, 2016/679 sayılı AB Yönetmeliğinin 13 Maddesi uyarınca, kişisel bilgilerin işlenmesinde hak sahibi Via Ermanno Casoli n.2 - 60044 Fabriano (AN) – İtalya adresinde yerleşik, AN ŞİRKETLER SİCİLİ MALİ KODU 00096570429 - TAMAMI ÖDENMİŞ SERMAYESİ 12.664.560 AVRO Telefon +39 0732 610 1, Faks +39 0732 610 249, e-posta adresi: elicaspa@sicurezzapostale.it olan Elica S.p.A. firmasıdır (buradan itibaren“Hak Sahibi”) ve tarafınızdan verilen kişisel bilgilerin yukarıda belirtilen standarda uygun olarak işlenmeye tabi olduğunu size bildirmek arzusundadır.

Kişisel Bilgilerin Sorumlusu (Gizlilik Yönetmeliği Md. 37 uyarınca) ile aşağıdaki e-posta adresinden bağlantı kurulabilir: privacy@elica.com (buradan itibaren “KBS”).

1. Bilgilerin kaynağı

Hak Sahibi tarafından işlenen bilgiler, özel bilgi isteme formunun doldurulmasıyla doğrudan tarafınızdan verilir. "Mesaj" başlıklı serbest alana girdiğiniz, 2016/679 sayılı AB Yönetmeliğinin 9. Maddesinde belirtilen özel kişisel bilgiler kategorilerinin (veya ırksal veya etnik kökeni, siyasi görüşleri, dini veya felsefi fikirleri ya da sendika üyeliğini veya genetik bilgiler, bir gerçek kişiyi benzersiz şekilde tanımlamaya yönelik biyometrik bilgiler, sağlık veya cinsel yaşamla ya da kişinin cinsel yönelimiyle ilgili bilgilerin) de işleme uygulamasına tabi tutulabileceği belirtilmektedir.

2. Kişisel bilgilerin işlenmesinin amacı ve işlemenin yasal dayanağı

Tarafınızdan verilen kişisel bilgiler, bilgi talebinizi doğru şekilde yanıtlamak ve size destek sağlamak amacıyla işlenmektedirler.

3. İşlemenin şekli

İşleme uygulaması, güvenliği ve gizliliği sağlamaya ve diğerlerinin yanı sıra beyan edilen amaçlara göre kişisel bilgilerin kesinliği, güncelliği ve ilgililiğine yönelik düzenlemeler içinde bilişim, telekomünikasyon veya kağıt araçlar ve destekler kullanılarak, İşleme Görevlilerimiz ve İşleme Sorumlularımızca gerçekleştirilecektir.

Toplanan kişisel bilgiler, Şirketimizin yasal işyeri merkezinde, tesis merkezlerinde mevcut elektronik ve/veya kağıt arşivlerde saklanacaklardır.

4. İşlemenin süresi

Tarafınızdan verilen kişisel bilgiler, ilgilinin tanımlanmasına olanak tanıyacak bir biçimde, bu bilgilerin toplanma ve işlenme amaçları açısından yalnızca gerekli olan süre boyunca saklanacaktır.

5. Kişisel bilgilerin ve onayın verilmesinin niteliği

İstenilen kişisel bilgilerin verilmesi isteğe bağlıdır ancak bilgi talebinizin karşılanabilmesi için gereklidir; özellikle özel yıldız simgesiyle işaretlenmiş olan zorunlu alanların doldurulmaması, formun içeriğinin gönderilmesini engellemektedir; bu durumda, talebinizin doğru şekilde yanıtlanabilmesi için gerekli olduğundan kişisel bilgilerinizin işlenmesine onay vermeniz "kaçınılmazdır".

6. Kişisel bilgilerin alıcıları

Tarafınızdan verilen kişisel bilgiler İtalya içinde ve dışında, AB içinde, yalnızca bu bilgilendirmede beyan edilen amaçlar doğrultusunda bildirilebilir ve aktarılabilirler. Özellikle kişisel bilgileriniz, talebinizin tarafımızca daha iyi ve eksiksiz şekilde takibinin yapılabilmesi için şirket kuruluşlarının parçası olan firmalara açık ve özel onay olmaksızın bildirilebilir. Kişisel bilgiler ifşa edilmeyeceklerdir.

7. İlgilinin hakları

2016/679 sayılı AB Yönetmeliğinin 15. maddesinde öngörülen bilgilere erişim hakları ile 2016/679 sayılı AB Yönetmeliğinin 16, 17, 18 ve 21. maddelerinde öngörülen, düzeltme, silme, işlemeyi sınırlandırma ile itiraz haklarından, 2016/679 sayılı Yönetmeliğin 12. maddesinde belirlenen şekillerde yararlanabileceksiniz.

Kişisel bilgilerin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesiyle ilgili olarak, Hak Sahibinin ve/veya Kişisel Bilgiler Sorumlusunun (KBS) adreslerine yazılı bir bildirimi yukarıda belirtildiği gibi aşağıda belirtilen adrese göndererek haklarınızdan yararlanabileceğiniz unutulmamalıdır: elica@privacy.com.

8. AB Yönetmeliğinin 77. maddesi uyarınca Yetkili Makama şikayette bulunma hakkı

Şirketimizin standartta öngörülen süreler içinde tarafınıza yanıt vermemesi veya haklarınızı kullanmanıza karşı verilen cevabın uygun olmadığını düşünmeniz halinde, kişisel bilgilerinizin korunması için Yetkili Makama şikayette bulunabilirsiniz.

İletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:
Kişisel bilgilerin korunması konusunda yetkili makam
Piazza Venezia 11- 00187 Roma
www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it
E-mail: Fas: (+39) 06.69677.3785 Telefon santrali: (+39) 06.69677.1

Close