Elica designs your air

ที่ Elica เราเชื่อว่าอากาศในทุกๆบ้านสามารถถูกออกแบบได้
ผลิตภัณฑ์ของ Elica ทั้งหมด ทั้งเครื่องดูดควัน หรือแม้แต่ SNAP และ MARIE เป็นตัวแสดงให้เห็นว่า Elica เป็นผู้ออกแบบอากาศที่แท้จริงรายแรกของโลก

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Elica ได้รวมเอาทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรม และดีไซน์ที่เป็นเอกล้กษณ์เข้าไว้ด้วยกัน ทำให้ Elica สามารถสร้าง"อากาศที่ใหม่บริสุทธิ์" ให้กับทุกๆบ้านได้

"Aria Nuova" หรือ "อากาศที่ใหม่บริสุทธิ์" เป็นแนวคิดหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Elica มาโดยตลอด เห็นได้ชัดเจนจากการพัฒนาเครื่องดูดควัน เตาแก๊ส เตาไฟฟ้า เครื่องปรับคุณภาพอากาศ หรือแม้แต่น้ำหอมปรับอากาศที่เกิดจากความมุ่งมั่นในการผนวกนวัตกรรมและดีไซน์เพื่อสร้าง "Aria Nuova" ในทุกๆที่

ดูวิดีโอ

ELICA : คุณภาพ, ความเอาใจใส่ และการคำนึงถึงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนและสิ่งแวดล้อมเป็นหลักสำคัญของการดำเนินธุรกิจ

ส่วนผสมของความหลงใหล,ความคิดนอกกรอบ, การแบ่งปันความคิด และการขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยพลังงานบวก เป็นปรัชญาหลักในการขับเคลื่อนการทำงานของ Elica ความน่าเชื่อถือ ประสบการณ์ นวัตกรรม ความไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่และความกระตือรือร้นที่จะแบ่งปันไอเดียใหม่ๆเป็นค่านิยมหลักที่ทีมงานของ Elica ยึดถือมาโดยตลอด

ที่ Elica ทีมงานทุกคนสามารถแชร์ไอเดียเกี่ยวกับงานดีไซน์ รวมถึงความรู้เฉพาะทางได้อย่างไม่มีขีดจำกัด โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ,เทคโนโลยีที่ดีที่สุด และดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครให้กับผลิตภัณฑ์ของ Elica

เรียบง่าย แต่เติบโตอย่างมั่นคง

Elica คือเรื่องราวของบริษัทสัญชาติอิตาลี ที่เติบโตอย่างมั่นคงจวบจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอย่างในปัจจุบัน Elica คือสัญลักษณ์ของ Made in Italy, ดีไซน์, และประสิทธิภาพขั้นสูงอย่างแท้จริง

"Elica Propulsion Laboratory"
หัวใจของการออกแบบอากาศ

Elica Lab เป็นห้องทดลองเดียวในโลกที่สร้างขึ้นเพื่อวิจัย และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการดูดอากาศ และควันโดยเฉพาะ โดยมีการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยี ดีไซน์ใหม่ๆ และทดลองแนวคิดใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง เพราะ Elica เชื่อว่าเทคโนโลยีและการออกแบบเป็นหัวใจสำคัญของเครื่องดูดควันทุกตัว

แนวคิดหลักในการพัฒนาของ Elica คือการไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่และสร้างความแปลกใหม่ในการพัฒนาสินค้าอยู่เสมอ โดยไม่เพียงยึดจากความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน แต่ยังคาดคะเนไปถึงความต้องการในอนาคตเพื่อสร้างเทรนด์ใหม่ๆให้กับตลาดอีกด้วย ทำให้ทุกวันนี้เครื่องดูดควันของ Elica เหนือกว่าทั้งในประสิทธิภาพการทำงาน มีแรงดูดที่สูงในอัตราเสียงที่ต่ำ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบการให้แสงสว่างจากเครื่องดูดควันที่ไม่เพียงคำนึงถึงแสงสว่างเฉพาะพื้นที่การปรุงอาหาร แต่ยังครอบคลุมไปถึงบรรยากาศโดยรอบของห้องครัวอีกด้วย ห้องทดลองของ Elica เป็นการปฏิบัติงานภายใต้ความร่วมมือของ Elica,สถาบันวิจัย

รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดยทีมงานของ Elica Lab ประกอบไปด้วย นักฟิสิกส์, นักเคมี และวิศวกรจากหลากหลายสาขา

นอกจากนี้ Elica ยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Homelab ซึ่งเป็นสมาพันธ์วิจัยในสาขา Home Automation ของอิตาลีตั้งแต่ปี 2011 และในปี 2013 Elica Lab ยังได้รับการรับรองจาก Accredia อีกด้วย

FONDAZIONE ERMANNO CASOLI

Fondazione Ermano Casoli

มูลนิธิ "Fondazione Ermanno Casoli" ก่อตั้งขึ้นในปี 2007 เพื่ออุทิศถึงผู้ก่อตั้งของ Elica โดยมีจุดประสงค์เพื่อตอกย้ำความสัมพันธ์ของโลกศิลปะกับอุตสาหกรรม โดยมูลนิธิมีความเชื่อที่ว่าศิลปะร่วมสมัยเป็นต้นแบบของการศึกษา และเป็นต้นกำเนิดวิธีการทำงานแบบใหม่ๆ ที่จะช่วยทำให้สภาพแวดล้อม และกระบวนการทำงานเต็มไปด้วยความสร้างสรรค์ โดยมูลนิธิได้ส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างศิลปิน และภาคธุรกิจมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ หากแต่ยังเป็นการทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆในสังคมอืกด้วย โดยบทบาทหลักของ มูลนิธิ "Fondazione Ermanno Casoli" คือการเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของศิลปินที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีแนวคิดที่เป็นปัจเจก ให้เข้ากับภาคธุรกิจที่มีความต้องการความแปลกใหม่ในการขับเคลื่อนธุรกิจของตน โดยความสำเร็จในการเชื่อมแนวคิดทางศิลปะเข้ากับธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือ การทำงานของ Elica ที่ผ่านมานั่นเอง

Noi e L'arte contemporanea
Close