Pomoc

 

Serwis Obsługi Klienta firmy Elica oferuje swoje doświadczenie i pełen profesjonalizm, pomagając Ci w rozwiązaniu wszelkich problemów dotyczących działania i konserwacji Twojego okapu kuchennego.

W celu przekazania informacji dotyczących okapu Elica lub umówienia interwencji technika, skontaktuj się z serwisem technicznym dzwoniąc na numer:

 

USP Polska
+48 22 204 3754
serwis@usppoland.com

 

Aby uzyskać wszelkie informacje techniczne na temat okapów, porady dotyczące akcesoriów i części wymiennych, informacje o zakupie lub otrzymać dokumentację produktu, wypełnij poniższy formularz. Nasi pracownicy skontaktują się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe i odpowiedzą na wszystkie pytania. richieste.

Only .pdf, .jpg files. Max File Size 4MB

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności firmy Elica.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newsletterów zgodnie z polityką prywatności firmy Elica.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z polityką prywatności Elica, z możliwością uzyskania zniżek i dedykowanych promocji.

POLITYKA PRYWATNOŚCI DAWNY ART. 13 ROZPORZĄDZENIA UE 2016/679

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 dotyczącym ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, administratorem danych osobowych jest firma Elica S.p.A., aktualnie z siedzibą i adresem przy Via Ermanno Casoli nr 2 - 60044 Fabriano (AN) – Włochy, C.F.(Codice Fiscale -z wł. Numer Identyfikacji Podatkowej) REG.IMP. (Registro delle Imprese - z wł. Rejestr Przedsiębiorstw) AN 00096570429 - CAP. SOC. EUR.O 12.664.560 I.V. (Capitale Sociale interamente versato -z wł. Kapitał Zakładowy opłacony w całości) Telefon +39 0732 610 1, Fax +39 0732 610 249, email: elicaspa@sicurezzapostale.it (zwana dalej „Właścicielem”), która pragnie poinformować, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami.

Z Inspektorem Ochrony Danych (zgodnie z art. 37 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) można kontaktować się pod następującym adresem poczty e-mail: privacy@elica.com (zwany dalej „IOD”).

1. Źródło danych

Dane osobowe przetwarzane przez Właściciela zostały podane bezpośrednio przez Państwa w momencie wypełnienia specjalnego formularza z wnioskiem o informacje. Należy zauważyć, że przetwarzanie może dotyczyć również określonych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 Rozporządzenia UE 2016/679 (czyli danych osobowych, które służą do ujawnienia pochodzenia rasowego lub etnicznego, opinii politycznych, wierzeń religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych lub też dane genetyczne, dane biometryczne przeznaczone do jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia lub życia seksualnego lub orientacji seksualnej danej osoby), wpisanych przez Państwa w polu niezależnym „wiadomość”.

2. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne przetwarzania

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego rozpatrzenia Państwa wniosku o informacje i pomoc.

3. Metody przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych będzie wykonywane przez Osoby upoważnione do Przetwarzania Danych i Administratorów Danych Osobowych, przy użyciu narzędzi i nośników informatycznych, telematycznych lub papierowych, zgodnie z przepisami mającymi na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa i poufności, a także dokładność, aktualizację i przydatność danych osobowych w odniesieniu do określonych celów.

Gromadzone dane osobowe będą przechowywane w elektronicznych i/lub papierowych archiwach znajdujących się w siedzibie Spółki, w jej biurach operacyjnych.

4. Okres przetwarzania

Przechowywanie podanych przez Państwa danych osobowych będzie mieć formę umożliwiającą identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres czasu nie dłuższy niż konieczny dla celów, dla których są one gromadzone i przetwarzane.

5. Charakter podawania danych osobowych i zgody

Podanie żądanych danych osobowych jest fakultatywne, jednak niezbędne w celu przekazania informacji zwrotnej dotyczącej Państwa wniosku o informacje; w szczególności brak wypełnienia pól obowiązkowych, oznaczonych specjalną gwiazdką, uniemożliwia wysłanie formularza; w tym przypadku zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych jest „obowiązkowa”, gdyż instrumentalna dla prawidłowego rozpatrzenia Państwa wniosku.

6. Odbiorcy danych osobowych

Podane przez Państwa dane osobowe mogą być przekazywane i przesyłane we Włoszech i za granicę, w obrębie UE, wyłącznie do celów określonych w niniejszej polityce prywatności. W szczególności, po uprzednim uzyskaniu wyraźnej i konkretnej zgody, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane spółkom należącym do grupy firmy, w celu podjęcia działań w sprawie złożonego przez Państwa wniosku w najlepszy i możliwie najbardziej kompletny dla nas sposób. Dane osobowe nie będą rozpowszechniane.

7. Prawa Zainteresowanego

Mogą Państwo skorzystać z praw dostępu do danych przewidzianych w art. 15 Rozporządzenia UE 2016/679 i praw przewidzianych w artykułach 16, 17, 18, 21 Rozporządzenia UE 2016/679 w sprawie korekty, usunięcia, ograniczenia w przetwarzaniu i prawa do zgłoszenia sprzeciwu, w sposób określony w art. 12 Rozporządzenia UE 2016/679.

Należy sprecyzować, w związku z wyżej wymienionym przetwarzaniem danych osobowych, iż mogą Państwo skorzystać ze Swoich praw, przesyłając pisemne powiadomienie do Właściciela i/lub Inspektora Ochrony Danych (IOD), jak wskazano powyżej, pod następujący adres: elica@privacy.com.

8. Prawo do zgłoszenia skargi na podstawie dawn. art. 77 Rozporządzenia UE do Organu Gwarantującego

Jeśli Nasza Spółka nie dostarczy Państwu odpowiedzi w terminie przewidzianym przez prawo lub odpowiedź w ramach korzystania z przysługującego Państwu prawa nie będzie odpowiednia, można wówczas zgłosić skargę do Gwaranta w celu ochrony danych osobowych.

Poniżej dane kontaktowe:
Gwarant dla ochrony danych osobowych
Piazza Venezia 11 - 00187 Rzym
www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it
E-mail: Fax: (+39) 06.69677.3785 Centrala telefoniczna: (+39) 06.69677.1

Close