PRZEWODNIK MONTAŻOWY

PREINSTALACJA

GDZIE ZAINSTALOWAĆ CZUJNIK SNAP

Czujnik Snap został zaprojektowany do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych i publicznych. Jego zaawansowane funkcje umożliwiają uzyskiwanie konkretnych korzyści w każdym otoczeniu, w którym zostanie zamontowany. Jest zalecany między innymi do zastosowania:

 • na każdym piętrze, włącznie z poddaszem i wyremontowanymi piwnicami
 • w kuchni
 • w łazience
 • w strefie dziennej
 • w sypialni
 • w biurze
Elica Snap

Aby czujnik Snap mógł poprawnie funkcjonować, musi nawiązywać łączność z obszarem znajdującym się na zewnątrz budynków, przez otwór o średnicy 120 mm i musi być połączony z siecią elektryczną.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO MONTAŻU CZUJNIKA SNAP

Elementy czujnika Snap

 • Szyba
 • Osłona
 • Tylna część obudowy
 • Ramka
 • Blokada kablowa
 • Element zamykający ramkę

Wymogi dotyczące instalacji

 • Otwór w ścianie o średnicy 120 mm
 • Sieć elektryczna
 • Wiertarka
 • Śruby i kołki
 • Wkrętak
 • Nożyk do kartonu

Przed zamontowaniem czujnika Snap należy przygotować otwór w ścianie o średnicy 120 mm i sprawdzić możliwość podłączenia do sieci elektrycznej, przygotować wiertarkę, śruby i kołki, wkrętak i nożyk do kartonu.
Śruby mocujące Snap do ściany znajdują się już w opakowaniu.

Elica Snap

INSTALACJA

Snap może być instalowany z przewodem zasilającym energią elektryczną ukrytym lub widocznym.
Wybierz rozwiązanie najbardziej korzystne dla Twoich potrzeb.

-

KONFIGURACJA

PIERWSZA KONFIGURACJA

Po pierwszym podłączeniu do sieci elektrycznej, czujnik Snap wykonuje czynności ustawcze, widoczne dzięki świetlnym informacjom zwrotnym przesyłanym przez diodę centralną oraz pierścień diodowy.
Po zakończeniu czynności ustawczych Snap przygotowuje się do przeprowadzenia faz przypisywania.


PRZYPISYWANIE SNAP DO PILOTA

1. PRZEŁĄCZYĆ CZUJNIK SNAP NA FAZĘ ODBIORU PILOTA

Przy pierwszym uruchamianiu czujnik Snap przełączy się automatycznie na fazę odbioru sygnału na 5 minut.
Czujnik Snap sygnalizuje gotowość do przypisania przy pomocy pierścienia diodowego, który zaświeci się w kolorze pomarańczowym.

Elica Snap

Odbiór pilota: centralne logo wyłączone, pierścień diodowy pomarańczowy.

W przypadku upłynięcia 5 minut bez jakiejkolwiek interakcji z czujnikiem Snap lub postanowi się przypisać pilota w innym momencie, przy pierwszym uruchamianiu można aktywować fazę odbioru sygnału na dwa różne sposoby:

 • poprzez krótkie naciśnięcie (1 sek) przycisku reset znajdującego się pod szybą czujnika Snap
 • poprzez wybór opcji reset App dostępnej przy użyciu ścieżki:
  Home -> Ekran pojedynczego czujnika Snap -> Ustawienia-> Reset czujnika Snap -> Przypisywanie pilota do okapu -> Włączanie Reset Pilota

UWAGA:
W obecności wcześniej przypisanych pilotów, oba tryby (a i b) kasują poprzednio przypisane urządzenia.


2. ZAKOŃCZYĆ PRZYPISYWANIE CZUJNIKA SNAP DO PILOTA

Aby zakończyć fazę przypisywania pilota, należy nacisnąć kombinację przycisków DIMMER + RGB i dłużej przytrzymać (>1sek).

Elica Snap

Pozycja przycisków DIMMER i RGB na pilocie.


Na potwierdzenie przypisania pierścień diodowy będzie się świecić w kolorze zielonym, a czujnik Snap wykona dwa sygnały dźwiękowe.

Elica Snap

Po przypisaniu do pilota: centralne logo wyłączone, pierścień diodowy zielony.


Po kilku sekundach czujnik Snap przełączy się na fazę stand by, pierścień diodowy wyłączy się, a środkowa dioda Led zaświeci się w kolorze białym.
UWAGA!
W przypadku, kiedy nie zostanie włączone żadne polecenie, Snap powraca do stanu stand by lub do funkcji ustawionej wcześniej i aby przypisać pilota będzie konieczne przełączenie czujnika Snap na fazę odbioru, poprzez bezpośrednią interwencję w samym czujniku Snap lub wykorzystując App.PRZYPISYWANIE SNAP DO KILKU PILOTÓW

W przypadku, kiedy zamierza się dodać nowe piloty, należy wykorzystać pilota już przypisanego i nacisnąć kombinację przycisków ON/OFF + DIMMER i dłużej przytrzymać(>1sek), aby przełączyć czujnik Snap na fazę przypisywania nowego pilota.
Pierścień diodowy zaświeci się w kolorze pomarańczowym, a w części wewnętrznej będzie można zauważyć tyle pojedynczych diod Led świecących się w kolorze zielonym, ile pilotów zostało już przypisanych do czujnika Snap.
Aby zakończyć fazę przypisywania pilota wykonać punkt 2.

Elica Snap

Successful connection of other remote controls: central logo is off, luminous ring is orange, with many single green leds.KONFIGURACJA SNAP APP i POŁĄCZENIE Z CLOUD

Przed rozpoczęciem procedury konfiguracji zaleca się:

 • Przygotować nazwę SSID i hasło dla sieci bezprzewodowej, w przypadku, kiedy zamierza się zastosować ten tryb dla połączenia z czujnikiem Snap.
 • Wskazać aktywny adres mailowy, na który zostanie wysłany kod potwierdzający; ten kod należy wykorzystać w fazie logowania.

Następnie wykonać kolejne fazy:

1. POBRAĆ APLIKACJĘ

Zainstalować App (Snap, Air quality Balancer) w swoim smartfonie lub tablecie. Szukaj ‘Snap App’ w PLAY STORE dla systemów Android oraz w APP STORE dla systemów iOS.
Alternatywnie możesz wykorzystać następujące linki:

Available on the App Store Get it on Google play

2. UTWORZYĆ KONTO

Po otwarciu Aplikacji wykonać procedurę sterowaną, aby zarejestrować się i utworzyć własne konto.
Wpisać Imię, Nazwisko, Adres e-mail i Hasło, (hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków, w tym co najmniej jedną wielką i jedną małą literę oraz jedną cyfrę. Np.: Rossi2015).
Po zakończeniu rejestracji na wpisany adres zostanie wysłana wiadomość z kodem weryfikacyjnym, który należy wpisać do App.
W przypadku, kiedy wiadomość mailowa nie dotrze do skrzynki odbiorczej, należy sprawdzić "Spam".
Rejestracja jest możliwa również poprzez zalogowanie się Użytkownika przy wykorzystaniu własnego profilu na Facebooku.

Po zakończeniu fazy rejestracji należy wybrać, w jaki sposób zamierza się wykorzystywać własny czujnik Snap:

Model Wi-Fi: jedyna możliwa konfiguracja

 • połączenie przez sieć W-Fi

Model Wi-Fi + SIM: dwie możliwe konfiguracje, wybrać spośród

 • połączenie przez sieć Wi-Fi
 • połączenie przez kartę SIM DANYCH

UWAGA! Od tego momentu nie należy już zamykać App.


3. PRZEŁĄCZYĆ SNAP NA BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE NA SMARTFONIE LUB TABLECIE

Aktywacja fazy odbioru bezpośredniego połączenia sygnału jest możliwa na dwa różne sposoby:

 • Dłuższe przytrzymanie przycisku reset znajdującego się pod szybą czujnika Snap(>5sek - dopóki nie będzie słyszalny sygnał dźwiękowy i nie wyświetli się informacja zwrotna wskazana niżej).
 • Za pomocą pilota: wykorzystując kombinację przycisków ON/OFF + RGB z dłuższym przytrzymaniem (>1sek).
Elica Snap

Na potwierdzenie przygotowania czujnika Snap do fazy odbioru bezpośredniego połączenia, punkt świetlny w kolorze pomarańczowym zaczyna obracać się na pierścieniu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Elica Snap

Oczekiwanie na bezpośrednie połączenie na smartfonie lub tablecie: centralne logo wyłączone, pomarańczowy punkt na pierścieniu diodowym.

UWAGA! Po aktywacji fazy odbioru czujnik Snap pozostaje w oczekiwaniu na następne polecenie przez 20 minut. Dowolny przycisk naciśnięty na pilocie podczas tej fazy, powoduje zablokowanie trybu oczekiwania i przełącza Snap na funkcję ustawioną wcześniej.


4. ZAKOŃCZYĆ BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE SNAP ZE SMARTFONEM LUB TABLETEM

Aby wykonać bezpośrednie połączenie, należy na własnym smartfonie lub tablecie aktywować połączenie Wi-Fi i połączyć się z siecią SNAP_XXXX.
Punkt świetlny zmieni kolor na zielony, a dwa sygnały dźwiękowe potwierdzą przypisanie.

Elica Snap

Po nawiązaniu bezpośredniego połączenia na smartfonie lub tablecie: centralne logo wyłączone, zielony punkt na pierścieniu diodowym.


5. POŁĄCZENIE Z USŁUGĄ CLOUD

Teraz czujnik Snap jest gotowy do połączenia z usługą Cloud.
Jeśli zostało wybrane połączenie Wi-Fi należy wykonać procedurę A.
Jeśli zostało wybrane połączenie przy użyciu karty SIM DANYCH, należy wykonać procedurę B.

A. Połączenie przez sieć Wi-Fi
Wrócić do App i wykonać procedurę sterowaną, aby skonfigurować własny czujnik Snap, następnie wpisać:

 • Nazwę SSID i Hasło własnej sieci.
 • Nazwę, którą zamierza się nadać własnemu czujnikowi Snap.
 • Dane wymagane do optymalizacji funkcjonowania Snap.

B. Połączenie przez kartę SIM DANYCH
Wrócić do App i wykonać procedurę sterowaną, aby skonfigurować własny czujnik Snap, następnie wpisać:

 • Nazwę, którą zamierza się nadać własnemu czujnikowi Snap.
 • Dane wymagane do optymalizacji funkcjonowania Snap.

Aby zakończyć fazę połączenia czujnika Snap z usługą Cloud, wybierz “wyślij” w App.
Wykonaj końcowe wskazówki App i odczekaj 90 sekund.
Punkt świetlny będzie się nadal świecić w kolorze zielonym, włączy się ślad świetlny u dołu, najpierw w kolorze pomarańczowym i następnie zielonym, na potwierdzenie wykonanego połączenia.
Na potwierdzenie prawidłowo zakończonej procedury pierścień diodowy będzie się świecić w kolorze zielonym, a Snap wykona dwa sygnały dźwiękowe.

Elica Snap

Oczekiwanie na sygnał połączenia: centralne logo wyłączone, zielony punkt na pierścieniu diodowym, pomarańczowy i następnie zielony ślad u dołu.


W przypadku braku połączenia, pierścień diodowy będzie się świecić w kolorze czerwonym, a Snap wykona jeden sygnał dźwiękowy. Wykonać wskazówki App, aby powtórzyć procedurę.

Elica Snap

Procedura połączenia prawidłowa: centralne logo wyłączone, pierścień diodowy zielony.
Problemy w połączeniu z usługą Cloud: centralne logo wyłączone, pierścień diodowy czerwony.


PRZYPISYWANIE SNAP DO OKAPU

Dzięki zintegrowanej funkcji Link, kompatybilne okapy Elica Sense mogą aktywować czujnik Snap w przypadku, kiedy poziom dymu i zapachów przekracza ich zdolność filtrowania.
Przed połączeniem należy upewnić się, że okap znajduje się w stanie Stand by - czyli nie w fazie pochłaniania.

1. PRZEŁĄCZYĆ SNAP NA FAZĘ ODBIORU OKAPU

 • Poprzez dwukrotne naciśnięcie przycisku reset znajdującego się pod szybą Snap.
 • Poprzez App, w opcji Reset czujnika Snap, do której dostęp jest możliwy przez ścieżkę:
  Home -> Ekran pojedynczego czujnika Snap -> Ustawienia-> Reset czujnika Snap -> Przypisanie pilota do okapu -> Włącz Reset Okapu
 • Za pomocą pilota: wykorzystując kombinację przycisków ON/OFF + DRY z dłuższym przytrzymaniem (>1sek).
Elica Snap

Na potwierdzenie przygotowania czujnika Snap na fazę odbioru, pierścień diodowy świeci się w kolorze pomarańczowym i będzie obracać się z podwójnym strumieniem.

Elica Snap

Odbiór okapu: centralne logo wyłączone, pierścień diodowy pomarańczowy.

UWAGA! Ta faza oczekiwania trwa 3 minuty. Dowolny przycisk naciśnięty na pilocie podczas tej fazy spowoduje zablokowanie trybu odbioru.


2. ZAKOŃCZENIE PRZYPISYWANIA CZUJNIKA SNAP DO OKAPU

Aby zakończyć fazę przypisywania, wystarczy przełączyć okap na tryb Czujnik, (aby uzyskać szczegółowe informacje przejrzyj instrukcje zainstalowanego okapu Elica), Snap zostanie przypisany automatycznie.
Na potwierdzenie przypisania, pierścień diodowy będzie się świecić w kolorze zielonym, z obracającym się podwójnym strumieniem, czujnik Snap wykona podwójny sygnał dźwiękowy.

Elica Snap

Po przypisaniu do Okapu: centralne logo wyłączone, pierścień diodowy zielony.

Po kilku sekundach Snap przełączy się automatycznie na funkcję Link. Centralna dioda zaświeci się w kolorze pomarańczowym.

Elica Snap

Funkcja Link: centralne logo pomarańczowe.

UWAGA! W przypadku, kiedy nie będzie aktywne żadne polecenie, Snap powraca do poprzedniego trybu/funkcji. Aby usunąć okap, należy przełączyć czujnik Snap na przypisywanie i nie uruchamiać żadnego polecenia.

Close