ELICA

Jako światowy lider w projektowaniu i produkcji okapów kuchennych do użytku domowego, Elica to ruch i stabilność, kompetencja i ciekawość, rewolucja i solidność.Już od początku swej przygody w latach 70. firma hołduje zasadom, która wyróżniła ją jako wysoko wykwalifikowanego partnera w sektorze.Dynamizm, wytrwałość, wyrafinowanie są od zawsze silnikiem, który napędza firmę Elica do zmiany i do poszukiwania „powiewu świeżości”, prowadząc ją w kierunku nieodkrytych horyzontów, bogatych w możliwości.

DUCH EWOLUCJI

Elica widzi zmianę jako nieskończone możliwości; jej duch żywi się zaangażowaniem, energią, ciekawością i pragnieniem przewyższenia samego siebie.Myślenie z pasją, myślenie innowacyjne, myślenie autentyczne: od zawsze kwintesencja naszej firmy.

WIZJA PRZYSZŁOŚCI

„Przypisanie ogromnej wartości klientom i profesjonalistom na polu wentylacji, filtrowania i oczyszczania powietrza w pomieszczeniach domowych” F.Casoli Powiew Świeżości jest wartością przypisywaną przez firmę Elica do teraźniejszości i przyszłości ludzi; jest otwarciem na pomysły, wyzwania, ludzi, jest wyobrażeniem i budowaniem lepszego jutra.Dzięki opracowaniu produktów dbających o wentylację, filtrowanie i oczyszczanie powietrza, Elica działa dotrzymując wiary swojej dalekowzrocznej wizji projektowej i realizacyjnej, na rzecz dobra pierwszej potrzeby, które należy chronić.Powietrze jest cenne i należy do wszystkich: ta świadomość określa kierunek prac firmy Elica – od zawsze aktywnej w propagowaniu kultury eko-designu i nowej wrażliwości – , dążących do estetyki emocjonalnej ukształtowanej przez funkcjonalność, o pionierskim i wyróżniającym się charakterze pod względem rozwiązań technologicznych, o intuicyjnych rozwiązaniach w montażu i obsłudze oraz o konkurencyjnej wartości na rynku.

Marka

WŁOSKA DOSKONAŁOŚĆ

Świadoma swych włoskich korzeni i dzięki solidnemu bagażowi wiedzy technicznej i intuicji estetycznej, Elica porusza się w świecie z pełną naturalnością, wnosząc niepowtarzalną jakość Made in Italy do światowego kontekstu przemysłowego.Nasze ideały znajdują swój wyraz w rzemieślniczej dbałości o szczegóły, w doskonałości technologicznej i w surowej kontroli procesów produkcyjnych. Od ołówka designera po ręce rzemieślnika; od techniki po wiedzę specjalistów odpowiedzialnych za jakość skończonego produktu: tak wygląda nasz włoski sposób pracowania.

Włoska doskonałość

KULTURA I PASJA PRZEMYSŁOWA

Nasza filozofia i nasza metoda opierają się na zbiorowym uczestnictwie, na wymianie wiedzy dotyczącej projektowania i konstruowania, na globalności kompetencji, gdzie mechanika łączy się z nauką, dynamika płynów z elektroniką, a sztuka jest pożywką designu.Relacje bez barier, między robotnikami prowadzącymi dialog z managerami, designerami konfrontującymi się z twórcami prototypów, inżynierami rozmawiającymi z artystami, spowodowały powstanie innej mentalności, bogatej w pasje i poświęconej projektowaniu i ciągłej innowacji.

Rozwój firmy i ludzi

ROZWÓJ FIRMY I LUDZI

Dla firmy Elica rozwój oznacza predyspozycję do poprawy, zrównoważonej innowacji i przyszłości - to wartości jakie Elica głosi od zawsze. Elica jest firmą, która ewoluuje tworząc ciągle nowe produkty i procesy ich realizacji; jest firmą, która wzrasta z każdym projektem, zasilając wiedzę, zdolności i talent osób. Inwestowanie w specjalizację kompetencji, w jakość relacji i w przestrzeń roboczą jest wyróżnikiem firmy Elica, którego nie może zabraknąć.

Elica People

FUNDACJA ERMANNO CASOLI

Fondazione Ermano Casoli

Dedykowana pamięci fundatora firmy Elica, „Fundacja Ermanno Casoli” powstała 2007 roku, stawiając sobie za cel wspieranie kontaktów między światem sztuki a światem przemysłu, promując inicjatywy, w których sztuka współczesna staje się narzędziem dydaktycznym i metodologicznym przyczyniającym się do poprawy miejsc pracy i sprzyjając innowacyjnym procesom.Fundacja promuje projekty wymuszające połączenie sztuki i organizacji firmowych, dzięki którym możliwe stają się narodziny oryginalnych procesów, mających na celu wzmocnienie kreatywności i spójności społecznej.We wszystkich działaniach Fundacja Ermanno Casoli przyjmuje rolę mediatora, gwarantując artystom pełną autonomię i wolność wypowiedzi, a firmom - spójność i kompatybilność inicjatyw z ich wymaganiami i celami. Elica jest laboratorium, w którym Fundacja Ermanno Casoli sprawdza wartość swych licznych działalności.

Noi e L'arte contemporanea