Różne

1. Jak mogę zidentyfikować okap posiadany w domu?

Model każdego okapu jest podany na etykiecie srebrnego koloru znajdującej się wewnątrz urządzenia. Jest to 12-cyfrowy kod rozpoczynający się od „208”. Kod ten jest niezbędny także do identyfikacji modelu filtra technicznego oraz innych akcesoriów, jak również do celów interwencji technicznej związanej z urządzeniem.

2. Co powinienem zrobić, jeśli tabliczka identyfikacyjna nie jest czytelna?

Jeśli etykieta jest uszkodzona lub nieczytelna, można wysłać zdjęcie okapu na adres e-mail consumercare@elica.com, informując o tym, jakich części zamiennych się poszukuje.

3. Wzornik otworów jest dołączany do wszystkich modeli?

Nie wszystkie okapy Elica są sprzedawane ze wzornikiem otworów. Jeśli chce się uzyskać informacje na temat tego, czy konkretny model jest dostarczany z wzornikiem, należy napisać e-mail na adres consumercare@elica.com podając 12-cyfrowy kod rozpoczynający się od „208” zamieszczony na etykiecie srebrnego koloru wewnątrz urządzenia.

4. Zakupiłem okap, który jeszcze nie został dostarczony, i chciałbym wykonać wcześnie otwory do jego zamocowania. Czy mogę uzyskać wzornik otworów?

Wzornik otworów, w tych produktach, do których jest dołączany, jest umieszczany wewnątrz opakowania okapu. Jeśli konkretny model nie jest wyposażony we wzornik, zalecamy napisać e-mail na adres consumercare@elica.com.

5. Zgubiłem instrukcję obsługi, w jaki sposób mogę uzyskać jej kopię?

Instrukcja obsługi każdego okapu jest dostępna na stronie elica.com w formacie pdf. Jeśli nie znajduje się ona na stronie, można ją uzyskać wysyłając email na adres consumercare@elica.com.

Użytkowanie produktu

1. Co zrobić, jeśli mój okap nie pochłania oparów?

Przede wszystkim należy określić, czy okap jest użytkowany w trybie filtrującym czy wyciągowym. Jeśli korzysta się z trybu filtrującego, okap oczyszcza powietrze z zapachów powstających podczas gotowania potraw, zaś większość oparów zostaje ponownie wprowadzona do otoczenia. Jeśli korzysta się z trybu wyciągowego, zarówno zapachy, jak i opary zostaną wyprowadzone na zewnątrz lokalu. Prawidłowe działanie urządzenie uzyskuje się zatem stosując się do poniższych wskazówek:-    Średnica otworu wylotowego nie powinna być nigdy zmniejszona o więcej niż 20% względem oryginalnej średnicy,-    przewód odprowadzający musi mieć jak najmniej zagięć;-    unikać, a miarę możliwości, instalowania kanału o zredukowanej długości;-    w części końcowej przewodu (jeśli kończy się on w ścianie, a nie w suficie) należy umieścić siatkę. Nie należy stosować kratki dekoracyjnej ze stałymi skrzydełkami, gdyż może ona zredukować wydajność nawet o 50%.

2. W jaki sposób przeprowadza się test ssania?

Test ssania przeprowadza się kontrolując wylot powietrza w górnej części okapu, zdejmując rurę. Należy pozostawić wolny wylot i włączyć okap. Jeśli z otworu wydostaje się powietrze, okap działa. Przyczyny braku skuteczności należy zatem szukać w ewentualnych nieprawidłowościach montażu.

3. Jakiego przewodu odprowadzającego muszę użyć, aby osiągnąć najwyższą wydajność?

Wybór przewodu odprowadzającego zależy od rodzaju konfiguracji odpowiedniej do danego pomieszczenia kuchennego. Zaleca się stosować:-    giętki przewód odprowadzający w przypadku wylotu bezpośredniego;-    sztywny przewód odprowadzający w przypadku redukcji przekroju stosując jeden lub kilka łuków rurowych. W tym przypadku przewód zmniejszy również hałas wytwarzany zazwyczaj przez wydłużaną rurę karbowaną.

4. Dysponuje otworem o średnicy 80 mm, czy mogę zmniejszyć przekrój rury odprowadzającej?

Średnica otworu wylotowego nie powinna być nigdy zmniejszona o więcej niż 20% względem oryginalnej średnicy. Przykład: jeśli średnica wylotu wynosi 150 mm, przekrój można zmniejszyć maksymalnie do 120 mm. Jeśli wynosi 120 mm, można przeprowadzić redukcję do 100 mm,; jeśli wynosi 100 mm, można przeprowadzić redukcję do 80 mm.Redukcja przekraczająca 20% znacznie zmniejsza wydajność urządzenia i zwiększa poziom wytwarzanego hałasu.

5. Zalecacie stosowanie okapu filtrującego czy wyciągowego?

Jeśli korzysta się z trybu filtrującego, okap oczyszcza powietrze z zapachów powstających podczas gotowania potraw, zaś większość oparów zostaje ponownie wprowadzona do otoczenia. Jeśli korzysta się z trybu wyciągowego, zarówno zapachy, jak i opary zostaną wyprowadzone na zewnątrz lokalu: tam, gdzie to możliwe, należy zawsze preferować okap wyciągowy, który charakteryzuje się lepszą skutecznością działania.

6. Co mam zrobić, jeśli filtry aluminiowe straciły kolor po umyciu ich w zmywarce?

W instrukcji obsługi zawarta jest informacja, czy dany filtr okapu można bądź nie można myć w zmywarce. Mycie może spowodować zmatowienie filtra, ale nie zmienia jego zdolności filtrowania.

7. Zakupiłem okap wyspowy, czy mogę odprowadzić rurę z boku?

W takim przypadku, aby zapewnić również przyjemny efekt estetyczny, należy przeprowadzić modyfikację wykonując sufit podwieszany, który umożliwi kominowi górnemu częściowe wysunięcie.

8. Co powinienem zrobić, gdy nie udaje mi się zainstalować filtra węglowego?

W instrukcji obsługi okapu Elica zawarte są ilustracje przedstawiające prawidłowy montaż filtra.

9. W jaki sposób mogę wyczyścić okap i osiągnąć lepsze wyniki?

Czyszczenie okapu należy przeprowadzać przy użyciu neutralnych detergentów (pH 7), które nie są ani zasadowe ani kwasowe: należy sprawdzić, czy detergent nie zawiera szkodliwych składników, takich jak soda, amoniak, chlor lub kwas.
Jeśli okap jest wykonany ze stali, należy zwrócić uwagę na rodzaj środka czyszczącego, ponieważ obecność wspomnianych wyżej substancji może uszkodzić stal, powodując powstawanie plam lub kropek rdzy.
Z tych powodów Elica specjalną linię produktów do czyszczenia: E-Clean. Gama E-Clean obejmuje środki czyszczące przeznaczone specjalnie do okapów stalowych i szklanych oraz jeden model ściereczki o wszechstronnym zastosowaniu. Wszystkie produkty linii E-Clean można nabyć na stronie shop.elica.com.

10. Korzystam z okapu w wersji wyciągowej. Powinienem wykoać otwór wentylacyjny w górnej części pomieszczenia?

Otwór wentylacyjny w wersji wyciągowej nie jest konieczny, ponieważ kanał okapu spełnia funkcję otworu wentylacyjnego wymaganą przepisami. Jeśli w okapie zainstalowano zawór zwrotny spalin, otwór jest konieczny, ponieważ przepisy wymagają obecności wylotu na zewnątrz, który uniemożliwi gromadzenie się szkodliwych dwutlenków.

11. Jeśli nie będę regularnie wymieniać filtra węglowego mój okap może ulec uszkodzeniu?

Filtr węglowy gwarantuje prawidłowe oczyszczanie powietrza wytwarzanego podczas gotowania potraw w kuchni. Filtr węglowy ma określony cykl życia: wraz z upływem czasu zgromadzone w nim cząsteczki tłuszczu uniemożliwią przepływ powietrza, powodując niedostateczne filtrowanie oraz wzrost hałasu wytwarzanego przez silnik. Zaleca się przeprowadzanie wymiany filtra węglowego co 3 miesiące.

12. Jeśli ze względu na potrzeby montażowe muszę umieścić okap niżej niż jest zalecane w instrukcji, to czy gwarancja będzie nadal ważna?

Zainstalowanie okapu na wysokości niższej niż zalecana przez producenta powoduje wygaśnięcie gwarancji i zagraża użytkownikowi, gdyż powoduje, że praca urządzenia przestaje być bezpieczna.

Zakup akcesoriów i usług

1. Posiadam okap od 8 lat i nie mogę znaleźć do niego części zamiennych.

Polecamy napisać e-mail (wsparcie) podając dane zamieszczone na etykiecie srebrnego koloru znajdującej się wewnątrz urządzenia. Jeśli etykieta jest uszkodzona lub nieczytelna, można wysłać zdjęcie okapu informując o tym, jakich części zamiennych się poszukuje.

2. Potrzebuję zaworu redukcyjnego czy zaworu zwrotnego?

Zawór zwrotny jest zalecany jedynie w przypadku okapu w wersji wyciągowej z przewodem odprowadzonym do wspólnego kanału, tak aby uniemożliwić powrót zapachów pochodzących z innych mieszkań. W miarę możliwości, okap powinien mieć zawsze dedykowany przewód odprowadzający i nie być połączony ze wspólnym kanałem dymowym. Chcąc zamówić zawór redukujący lub zwrotny, należy się zwrócić do najbliższego serwisu.

3. Gdzie mogę obejrzeć oferowane urządzenia?

Produkty Elica są wystawione w najlepszych punktach sprzedaży. Na stronie elica.com można znaleźć informacje adresowe najbliższego punktu sprzedaży i zasięgnąć tam informacji an temat wystawionych okapów.

4. Siedziba dystrybutora znajduje się bardzo daleko, czy mogę zakupić okap bezpośrednio?

Nabycie okapu bezpośrednio od producenta nie jest możliwe. Elica posiada jednak szeroką sieć dystrybutorów rozlokowanych na całym terytorium kraju. Można skontaktować się z dystrybutorem dla danej strefy i uzyskać u niego informacje na temat najbliższego punktu sprzedaży.

5. W jaki sposób mogę zamówić akcesoria?

Oryginalne akcesoria Elica mogą zostać zamówione bezpośrednio na stronie shop.elica.com.

6. W jaki sposób mogę uzyskać informacje na temat zamówienia dokonanego on line?

Wszelkie informacje dotyczące zamówień dokonanych on line można uzyskać pisząc e-mail (wsparcie).Elica prześle powiadomienie SMART ALERT na wskazany adres poczty elektronicznej z potwierdzeniem wysłania zamówionego materiału i w ciągu 24 h przeprowadzona zostanie dostawa przez kuriera SDA.

7. Czy mogę zamówić części zamienne bezpośrednio na stronie?

W celu zakupu części zamiennych zalecamy zwrócić się do najbliższego serwisu. Na stronie elica.com można wyszukać najbliższy serwis w danej strefie.

8. Nie jestem zadowolony z nabytego towaru. W jaki sposób mogę dokonać zwrotu?

Zwrotu towaru można dokonać w ciągu ośmiu dni roboczych od daty odbioru towaru; po upływie tego okresu dokonanie wymiany lub uzyskanie zwrotu pieniędzy nie będzie możliwe. Dalsze informacje można uzyskać pisząc na następujący adres e-mail (wsparcie).