Fabrizio Crisà

W przypadku projektowania nowego produktu zawsze należy uwzględnić kontekst obecny, wyobrażając sobie produkt w przyszłości, w której będzie on wytwarzany. Uważam, iż Elica jako firma uosabia nacechowane pragnienie projektowania. Zapewniając wszechstronne projektowanie w najszerszym znaczeniu tego słowa. Design jako synergia pomiędzy technologią, kreatywnością i pomysłowością. Nasza praca jest niezwykle skomplikowana. Przedstawia ona różne aspekty. Jednakże celem jest prostota w odniesieniu do rezultatów. Staramy się wyrazić piękno poprzez wdrożenie projektu. Design postrzegamy jako punkt kulminacyjny momentu twórczego. Przykład prawdziwej innowacji. Dla nas design jest czynnikiem odróżniającym. Design oznacza “wyznaczanie”, przypisywanie sensu, celu i misji dla każdego produktu. Design oznacza również odwołanie do emocji innych osób.

“Jesteśmy AIRchitektami”

Close